سفارش به تيراندازی در دین اسلام

سفارش به تيراندازی در دین اسلام

تیراندازی در اسلام، بسیار مورد توجه بوده، به حدی که خود ائمه معصومین علیه السلام نیز در این رشته ورزشی که در واقع رزمی نیز هست، شرکت نموده و حتی شرط بندی در آن را نیز، به خلاف اکثر موارد دیگر جایز می شمردند.